logo-white.png

Privacyverklaring

De Koekjesroller vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag jij contact opnemen via admin@dekoekjesroller.nl. 

 

Artikel 1 Wie ben ik? 

De Koekjesroller, handelsnaam van Lisa Avons, is een eenmanszaak, gevestigd te (6825 BH) Arnhem aan de Singravenlaan 14. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73916005. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. 

 

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik? 

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan jouw logo of foto als bedrukking. Wanneer jij zakelijk bestelt verwerk ik tevens jouw bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na jouw laatste bestelling. Wan-neer jij de bestelling als cadeau naar een ander verstuurt, zal ik dit derde adres direct na verzending verwijderen. 

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om door mij gemaakt werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin foto’s met daarin jouw eventuele bedrijfsnaam en logo wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst geen bezwaar tegen hebt gemaakt. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering. 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens, factuuradres, leveringsadres, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren. 

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik jouw naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen. Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden. 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en retarget-ing diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en een Facebook Pixel en ben hierbij aan de bewaartermijnen van deze derde partijen gebonden. 

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang ik de pixel geïnstalleerd heb. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Jij kunt indien gewenst ook jouw telefoonnummer en bedrijfsnaam achterlaten. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit. 

 

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens? 

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens verkrijg wanneer een van mijn klanten een bestelling naar jou wil versturen. 

 

Artikel 4 Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens? De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door mij laat verwerken. 

1. Inzage – Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien. 

2. Wijziging – Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten ver-beteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. 

3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken. 

4. Gegevensoverdracht – Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is. 

5. Automatische besluitvorming – Jij mag mij altijd jouw standpunt over een geautoma-tiseerd besluit laten weten en dit besluit door een derde persoon laten heroverwegen. 

6.Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestem-ming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik jou kan leveren. Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar admin@dekoekjesroller.nl. Ik zal jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs. 

 

Artikel 5 Wie ontvangen jouw gegevens? 

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden. 

 

Artikel 6 Geautomatiseerde besluitvorming 

Ik kan gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming op basis van door jou ver-strekte gegevens, handelingen of nalatingen. Het is daardoor mogelijk dat een bestelling automatisch wordt geannuleerd wanneer deze niet tijdig wordt betaald. 

 

Artikel 6 Slotbepalingen Ik raad jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, kun jij een e-mail sturen naar admin@dekoekjesroller.nl. Als jij een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens om ga kun jij mij dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.